Komitetai

Socialinių ir akademinių reikalų komiteto tikslai

 • Užtikrinti puikią socialinę studentų aplinką (bendrabučiai, maitinimo vietos ir t.t.);
 • Užtikrinti puikią akademinę studentų aplinką (teisingas studentų vertinimas, studijų kokybės gerinimas, dėstytojų kompetencija jos kėlimas, ERASMUS integracija ir t.t.);
 • Rūpintis kokybišku stipendijų, pašalpų paskirstymu (išsakant studentų nuomonę);
 • Gerinti studijų procesą;
 • Atstovauti APF studentus APF administracijai bei įvairiuose VGTU lygmenyse.

Komiteto koordinatoriaus pareigas šiuo metu eina Adas Zakarauskas.

Ryšių su visuomene komiteto tikslai

 • Greitai ir svarbiausia kokybiškai informuoti APF studentus, pateikti jiems aktualią informaciją;
 • Užtikrinti bendravimą tarp APF studentų ir administracijos;
 • Užtikrinti bendravimą su VGTU administracija, kitomis universiteto fakultetinėmis studentų atstovybėmis;
 • Rūpintis APF stenduose pateikiama informacija ir juos nuolat atnaujinti;
 • Rūpintis, kad naujienos APF studentus pasiektų laiku, neiškreiptos, informatyvios.
 • Teikti APF SA veiklą atspindinčią informaciją

Komiteto koordinatoriaus pareigas šiuo metu eina Arminas Andzelevičius.

Rinkodaros komiteto tikslai

 • Rūpintis reklama universitete
 • Bendradarbiauti su trumpalaikiais ir ilgalaikiais rėmėjais;
 • Naujų reklamos erdvių paieška

Komiteto koordinatoriaus pareigas šiuo metu eina Vitalija Urbelevič.

 

Žmogiškųjų išteklių komiteto tikslai

 • APF SA Narių kompetencijos kėlimas
 • Naujų narių integravimas į APF SA
 • Seniūno modelis (seniūnų rimkimas, kompetencijos kėlimas, koordinavimas
 • Svarbiausių dokumentų rinkimas ir saugojimas

Komiteto koordinatoriaus pareigas šiuo metu eina Agnė Žvikevičiūtė.

Rėmėjai