Jaunųjų kelininkų klubas „Kelelis”

#-File-0x000000086c90a0-Jaunųjų kelininkų klubas „Kelelis“ palaiko glaudžius ryšius su įmonėmis, asociacijomis ir klubais; organizuoja kasmetines Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų – kelininkų ir geležinkelininkų šventes; rūpinasi studentų praktikos organizavimu kelių projektavimo, tyrimų, tiesimo, priežiūros įmonėse; organizuoja klubo narių stovyklas.

Pagrindiniai klubo tikslai – vienyti jaunuosius kelininkus programiniams ir konkretiems sumanymams įgyvendinti, padedant jiems integruotis į gamybines su kelių tiesimu susijusias įmones; domėtis naujausiomis technologijomis automobilių ir geležinkelių kelių projektavimo, tyrimų, tiesimo, remonto, priežiūros, saugaus eismo, aplinkos apsaugos srityse, sekti šių technologijų taikymą Lietuvoje, jų pasiteisinimą.

KONTAKTAI:

JKK “Kelelis” Prezidentas
Ignas Vasiliauskas

Tel.: +37063300635
El. paštas: ignassvasiliauskas@gmail.com

JKK “Kelelis” Viceprezidentas
Povilas Levonovičius

Tel.: +37062179508
El. paštas: povilaslevonovicius@gmail.com

Rėmėjai