Egzaminai

Egzaminas viena i ini? ir geb?jim? vertinimo form? Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Egzaminai E1 laikomi iki sesijos pradios. Egzaminai E laikomi per sesij?.

Egzamin? sesija studijuot? dalyk? (moduli?) baigiam?j? atsiskaitym? laikotarpis, kurio metu vertinamos visos studento studijuojant dalyk? ?gytos inios ir geb?jimai.

Studento inios ir geb?jimai egzamin? sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestr? yra ?vykd?s dalyko modulio aprae numatytus tarpinio vertinimo reikalavimus ir uduotis.

D?stytojai egzamin? E1 laikymo laikotarpiui paskelbia ne maiau kaip dvi atsiskaitym? ir darb? pri?mimo datas, paskait? tvarkaratyje dalyko pratyboms numatytu laiku. Egzamin? E1 rezultatai ? UIS sesijos rezultat? duomen? baz? ?raomi per penkias kalendorines dienas po egzamino, bet ne v?liau kaip iki sesijos pradios.