Studijos užsienyje

Esi avus lietuvaitis ar geltonplauk? lietuvait?? Trokti nepatirt? ?sp?di?? Nusibodo t?v? burb?jimas, kad neb?ni namie? Jeigu taip, tu turi puiki? galimyb? studijuoti usienyje pagal ERASMUS program?. ERASMUS programa tai labai reali galimyb? praleisti nuo 3 iki 12 m?nesi? vienoje i ali? margaspalv?je Europoje nuo Portugalijos iki Suomijos, nuo Turkijos iki Norvegijos. Neisig?sk, jei tavo usienio kalbos inios yra menkos. Bendraudamas su draugais usienie?iais pramoksi kalb? labai greitai. Nenuvertink sav?s. Juk ne veltui sakoma, kad atkaklumas ir rytingumas - visagaliai. Tad pirmyn!

Studentai, ketinantys dalyvauti konkurse, pateikia Usienio Reikal? Direkcijai (URD) upildyt? paraikos form? arba pas fakulteto ERASMUS programos koordinatori? nuo sausio m?nesio. Aukt?sias mokyklas, kuriose nor?t? studijuoti, studentai renkasi i paskelbto s?rao (rinktis reikia i savo fakulteto aukt?j? mokykl?, su kuriomis yra sudarytos dvial?s sutartys, s?rao). Studentai pateikia preliminarius studij? planus, t.y. preliminariai pasirenka dalykus, kuriuos ketina studijuoti usienio auktoje mokykloje, atitinkan?ius studij? program? VGTU. Ateinantiems mokslo metams student? atranka vykdoma einam?j? mokslo met? vasario kovo m?nesiais.

Atrankoje gali dalyvauti tik II ir vyresni? kurs? studentai.

Daugiau informacijos apie ERASMUS bei kitas programas galite rasti: VGTU usienio ryi? direkcijos puslapyje.

Programos koordinatoriai: Usienio Ryi? Direkcija, Saul?tekio al. 11 CR517 kab., LT-10223, Vilnius, tel.: 8 (5) 274 49 58, faks.: 8 (5) 270 00 12.